My Blog List

Thursday, December 31, 2009

tabla

taal teental dha teet dhetat gina dhate dhagay tina kina.
ta teet tetat kina dhati dhagay dhina gina.